InloggenRegistreer u als een nieuwe gebruikerContact
Doorzoek deze site met behulp van google

Home » Statistieken

Statistieken

Vaakst voorkomende familienamen

 1. Jong (592)
 2. Vries (487)
 3. Zee (293)
 4. Dijkstra (287)
 5. Boer (189)
 6. Hoekstra (184)
 7. Haan (172)
 8. Visser (167)
 9. Jans (159)
 10. Brouwer (140)
 11. Bakker (139)
 12. Werf (139)
 13. Gorter (131)
 14. Krikke (129)
 15. Waterlander (127)
 16. Dijk (127)
 17. Bosma (116)
 18. Taconis (112)
 19. Raadsveld (111)
 20. Veen (110)
 21. Bruinsma (108)
 22. Postma (106)
 23. Borger (101)
 24. Schaap (98)
 25. Laan (97)
 26. Woudstra (88)
 27. Noppert (87)
 28. Klompmaker (86)
 29. Knol (85)
 30. Bouma (85)
 31. Faber (84)
 32. Witteveen (84)
 33. Douwenga (83)
 34. Boonstra (77)
 35. Moed (77)
 36. Mulder (75)
 37. Ykema (75)
 38. Cornel (72)
 39. Laffra (72)
 40. Meulen (71)
 41. Hey (70)
 42. van Gelderen (69)
 43. With (68)
 44. Heide (66)
 45. Mast (66)
 46. Blaauw (64)
 47. Huitema (64)
 48. Geerts (63)
 49. Jansma (62)
 50. Holtrop (61)
 51. Hoeksma (60)
 52. Praamsma (60)
 53. Koopmans (60)
 54. Bos (59)
 55. Schoppen (59)
 56. de Jong (58)
 57. Hooisma (58)
 58. Bergsma (58)
 59. Schaaf (57)
 60. Dam (54)
 61. Veenstra (53)
 62. Hemminga (52)
 63. Leeuw (52)
 64. Smit (52)
 65. de Boer (52)
 66. Kuiper (52)
 67. Looyenga (52)
 68. Toering (51)
 69. Plantinga (51)
 70. Pasveer (50)
 71. Goudemond (50)
 72. Nijmeyer (49)
 73. Hoek (49)
 74. Groot (49)
 75. Prins (49)
 76. Binsma (49)
 77. Veer (48)
 78. Pekema (48)
 79. Huisman (48)
 80. Kort (47)
 81. Jacobs (47)
 82. Oosterhout (46)
 83. Meer (46)
 84. Drost (46)
 85. Koster (46)
 86. Bloemberg (46)
 87. Zijlstra (45)
 88. Aalzum (45)
 89. Keuning (44)
 90. Piers (44)
 91. Veldstra (44)
 92. Kramer (44)
 93. Meyer (43)
 94. Piek (43)
 95. Sipkema (43)
 96. Spoelstra (43)
 97. Jongbloed (42)
 98. Telgenhof (42)
 99. Walstra (42)
 100. Westra (41)

Personen: 19564

Gezinnen: 5835

Totaal aantal verschillende familienamen: 2282

Gebeurtenissen: 31514

Vroegste geboorte: Sjoerd Aesgama, 1463

Aantekeningen: 2091

Multimedia: 10

Bronnen: 46

Bronverwijzingen: 2543

Gebruikers: 3431

Laatst gewijzigd: 16 november 2010 21:00:05

Vaakst voorkomende plaatsnamen

 1. Haskerland, Friesland, Nederland (15339)
 2. Joure, Haskerland, Friesland, Nederland (1550)
 3. Schoterland, Friesland, Nederland (883)
 4. Aengwirden, Friesland, Nederland (633)
 5. Utingeradeel, Friesland, Nederland (594)
 6. Sneek, Sneek, Friesland, Nederland (450)
 7. Joure/Westermeer/Snikzwaag, Haskerland, Friesland, Nederland (386)
 8. Oudehaske, Haskerland, Friesland, Nederland (344)
 9. Opsterland, Friesland, Nederland (318)
 10. Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland (275)
 11. Oudeschoot, Schoterland, Friesland, Nederland (254)
 12. Doniawerstal, Friesland, Nederland (210)
 13. Heerenveen, Schoterland, Friesland, Nederland (206)
 14. Langezwaag, Opsterland, Friesland, Nederland (184)
 15. Nijehaske, Haskerland, Friesland, Nederland (171)
 16. Franeker, Franeker, Friesland, Nederland (141)
 17. Knijpe, Schoterland, Friesland, Nederland (132)
 18. Nieuwehorne, Schoterland, Friesland, Nederland (130)
 19. Mildam, Schoterland, Friesland, Nederland (129)
 20. Bovenknijpe, Schoterland, Friesland, Nederland (122)
 21. Bolsward, Bolsward, Friesland, Nederland (118)
 22. Beetsterzwaag, Opsterland, Friesland, Nederland (101)
 23. Gorredijk, Opsterland, Friesland, Nederland (91)
 24. Smallingerland, Friesland, Nederland (90)
 25. Amsterdam, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (78)
 26. Franekeradeel, Friesland, Nederland (72)
 27. Het Meer, Schoterland, Friesland, Nederland (71)
 28. Nieuweschoot, Schoterland, Friesland, Nederland (70)
 29. Katlijk, Schoterland, Friesland, Nederland (68)
 30. Sintjohannesga, Schoterland, Friesland, Nederland (64)
 31. Benedenknijpe, Schoterland, Friesland, Nederland (62)
 32. Weststellingwerf, Friesland, Nederland (61)
 33. Lippenhuizen, Opsterland, Friesland, Nederland (59)
 34. Noordwolde, Weststellingwerf, Friesland, Nederland (59)
 35. Oranjewoud, Schoterland, Friesland, Nederland (58)
 36. Tjalleberd, Aengwirden, Friesland, Nederland (57)
 37. IJlst, IJlst, Friesland, Nederland (56)
 38. Sloten, Sloten, Friesland, Nederland (56)
 39. Rauwerderhem, Friesland, Nederland (56)
 40. Schoterwold, Schoterland, Friesland, Nederland (54)
 41. Ooststellingwerf, Friesland, Nederland (53)
 42. Lemsterland, Friesland, Nederland (53)
 43. Langweer, Doniawerstal, Friesland, Nederland (50)
 44. Kubaard, Hennaarderadeel, Friesland, Nederland (50)
 45. Haskerhorne, Haskerland, Friesland, Nederland (49)
 46. Gaasterland, Friesland, Nederland (48)
 47. Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (47)
 48. Hemelumer Oldeferd, Friesland, Nederland (45)
 49. Akkrum, Utingeradeel, Friesland, Nederland (41)
 50. Sint Nicolaasga, Doniawerstal, Friesland, Nederland (40)
 51. Haskerhorne/Oudehaske, Haskerland, Friesland, Nederland (40)
 52. Makkum, Wonseradeel, Friesland, Nederland (40)
 53. Idaarderadeel, Friesland, Nederland (40)
 54. Balk, Gaasterland, Friesland, Nederland (38)
 55. het Bildt, Friesland, Nederland (37)
 56. Kortezwaag, Opsterland, Friesland, Nederland (37)
 57. Rotstergaast, Schoterland, Friesland, Nederland (36)
 58. Rottum, Schoterland, Friesland, Nederland (36)
 59. Rotsterhaule, Schoterland, Friesland, Nederland (35)
 60. Terband, Aengwirden, Friesland, Nederland (34)
 61. Nijehaske/Haskerdijken, Haskerland, Friesland, Nederland (34)
 62. Knijpe/Het Meer, Schoterland, Friesland, Nederland (33)
 63. Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland (33)
 64. Broek, Doniawerstal, Friesland, Nederland (32)
 65. Lemmer, Lemsterland, Friesland, Nederland (32)
 66. Luinjeberd, Aengwirden, Friesland, Nederland (31)
 67. Sintjohannesga/Delfstrahuizen, Schoterland, Friesland, Nederland (30)
 68. Wolvega, Weststellingwerf, Friesland, Nederland (30)
 69. Giethoorn, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland (30)
 70. Harlingen, Harlingen, Friesland, Nederland (29)
 71. Brongerga, Schoterland, Friesland, Nederland (27)
 72. Idskenhuizen, Doniawerstal, Friesland, Nederland (27)
 73. Oldeberkoop, Ooststellingwerf, Friesland, Nederland (27)
 74. Witwarsum, Wonseradeel, Friesland, Nederland (26)
 75. Grouw, Idaarderadeel, Friesland, Nederland (25)
 76. Oldeboorn, Utingeradeel, Friesland, Nederland (24)
 77. Ureterp, Opsterland, Friesland, Nederland (23)
 78. Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland (22)
 79. Ouwsterhaule, Doniawerstal, Friesland, Nederland (22)
 80. Kollumerland, Friesland, Nederland (21)
 81. Workum, Workum, Friesland, Nederland (20)
 82. Westermeer, Haskerland, Friesland, Nederland (19)
 83. Oosterzee, Lemsterland, Friesland, Nederland (19)
 84. Delfstrahuizen, Schoterland, Friesland, Nederland (19)
 85. Groningen, Groningen, Groningen, Nederland (18)
 86. Hemrik, Opsterland, Friesland, Nederland (18)
 87. Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland (18)
 88. Wanneperveen, Steenwijkerland, Overijssel, Nederland (18)
 89. Wonseradeel, Friesland, Nederland (18)
 90. Oudega, Smallingerland, Friesland, Nederland (18)
 91. Tzum, Franekeradeel, Friesland, Nederland (17)
 92. Den Haag, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland (17)
 93. Jubbega-Schurega, Schoterland, Friesland, Nederland (17)
 94. Warga, Idaarderadeel, Friesland, Nederland (17)
 95. Dokkum, Dokkum, Friesland, Nederland (17)
 96. Sint Annaparochie, het Bildt, Friesland, Nederland (16)
 97. Ouwsterhaule/Oldeouwer/Nijega, Doniawerstal, Friesland, Nederland (15)
 98. Oudeschoot/Nieuweschoot/Mildam/Rottum/Katlijk, Schoterland, Friesland, Nederland (15)
 99. Doniaga, Doniawerstal, Friesland, Nederland (14)
 100. Garijp, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland (14)

This is a Genealogy site. Visit Worldwide Topsites Genealogie-in-Nederland www.genealogie-van-gelderen.nl Genealogie-in-Nederland Maximilian Genealogy Topsites List
Powered by Family Tree PHP 0.3.4 © 2009 Gerrit Veldman